Om Nöddö Musteri

Nöddö musteri är ett familjeföretag grundat på Nöddö, tidigare en ö i Norra Bohuslän som i dagsläget ligger helt på land. Vi har producerat äppelmust sedan 2011 och vårt mål har alltid varit att tillverka en så ren och naturlig produkt som möjligt.

Nöddö införskaffades av vår släkt 1923 då Albert Johansson började att anlägga en fruktgård. Fruktgården producerade under årtionden äpplen av hög kvalitet där frukten såldes på den lokala marknadsplatsen.
Fruktgården producerade under årtionden äpplen av hög kvalitet där frukten såldes på den lokala marknadsplatsen.
I takt med att fruktimporten tog fart gjordes gården om till traditionellt jordbruk, fruktträden står till stor del kvar från början av 1920-talet.

Under 80-talet bar träden stora mängder frukt och vi började se på möjligheterna att ta vara på frukten, därmed blev det en hel del äpplemos, bakverk och till slut fann vi ett musteri på Tjörn som vi transporterade äpplena till.
Med tiden lades det musteriet ner och frukten gick än en gång till spillo…

Under 2009 grundades tanken på att skapa ett eget musteri på gården där vi både kan ta nytta av frukten från vår egna gård samt även tillhandahålla ett musteri för närliggande gårdar. Efter mycket efterforskning kring processer inom mustning, hur mustningen bör gå till och vilka frukter som bör användas valde vi att bygga om en del av ladugården till musteri. 

2011 köpte vi in våra första maskiner och tillverkade vår första äppelmust, denna såldes direkt till våra kunder från marknader. Alltefter efterfrågan ökade var vi tvungna att utveckla oss.
2013 byggde vi om våra lokaler så att de numera är livsmedelsgodkända. Företaget expanderar varje år för att klara av den ökande efterfrågan.
2014 planterade vi våra första nya äppelträd, ett första steg till att bli självförsörjande.
2015 byggdes nya lagerlokaler samt säkerställde en mer effektiv produktion med nya maskiner.
Med åren som gått har fler och fler fått smak för vår must.

2015 Med åren som gått har fler och fler fått smak för vår must.

Vi byggde nya lagerlokaler samt säkerställde en mer effektiv produktion med nya maskiner. Investeringen av de nya maskinerna kunde genomföras med hjälp av stöd från den Europeiska Jordbruksfonden.