Äppelmustning

När alla äpplen blivit mogna samlas familj, släkt och vänner för att hjälpas åt att genomföra vår äppelmustning. Från början var hela processen väldigt enkel och helt manuell. Det innebar att det var mycket lyft och långa tider för att producera all den äppelmust som vi behövde för att tillgodose hela årets efterfrågan.

Allt arbete kring Nöddö Musteri har alltid varit en fritidssysselsättning, det gjorde att när efterfrågan ökade minskade även vår övriga fritid. Allt eftersom vår verksamhet växte krävdes hjälpmedel för att skona våra ryggar och öka prestandan.

Allt arbete kring Nöddö Musteri har alltid varit en fritidssysselsättning, det gjorde att när efterfrågan ökade minskade även vår övriga fritid. Allt eftersom vår verksamhet växte krävdes hjälpmedel för att skona våra ryggar och öka prestandan.

Under all vår utveckling har dock fokus på processen varit det allra viktigaste, det går inte att fuska när man skall ha perfekt resultat. Enligt vad vi själva upplever är vi väldigt nära den perfektion som vi eftersträvar.

Den process som vi länge arbetat fram handlar om tider, temperaturer, pressning, renlighet och vördnad för råvarans alla egenskaper.

Givetvis har vi aldrig tillsatt några tillsatser för att förbättra vår produkt, däremot har vi mixtrat lite med olika råvaror för att få fram nya roliga produkter, här intill har vi blandat med rödbeta.

Den process som vi länge arbetat fram handlar om tider, temperaturer, pressning, renlighet och vördnad för råvarans alla egenskaper. Givetvis har vi aldrig tillsatt några tillsatser för att förbättra vår produkt, däremot har vi mixtrat lite med olika råvaror för att få fram nya roliga produkter.

En äppelmust kan pressas så pass mycket att man får upp till 900 liter vätska per ton frukt. Denna vätska kallas då pressmust. För att man däremot skall få en äppelmust skall man inte pressa mer än 650 liter must per ton frukt. Att pressa för lite gör att musten blir onödigt dyr och att man kastar bra råvaror men att pressa för mycket kan lätt kännas genom att man får en beska av drycken som ofta kan upplevas när producenten vill ha så mycket dryck som möjligt från frukten. Det krävs här en balansgång.

Efter att musten pressats pastöriseras den för att hållbarheten skall bli den bästa möjliga, därmed inga tillsatser av konserveringsmedel, socker eller vatten.